articles pic

"ואין אדם יודע יום פקודתו".

זוג הורים נהרג בפתאומיות בתאונת דרכים קטלנית והותיר אחריו שלושה ילדים קטינים, מתחת לגיל 18. לבני הזוג לא הייתה צוואה וכך, כל רכושם התחלק שווה בשווה בין הילדים ובפתאומיות- בהגיעם לגיל 18, נאלצו הקטינים לנהל הון גדול ונכסים. תחושת הבלבול, העדר "המבוגר האחראי" וגילם הרך של הילדים הביאו להחלטות שגויות ורכושם של הוריהם התבזבז וקטן במס' שנים לא רב עד שלא היה.

רבים מתקשים להתמודד עם המחשבה על היום בו ילכו לבית עולמם ועל שייעשה ברכושם. התפיסה הרווחת לפיה עריכת צוואה היא דבר חשוב רק בגילאים מבוגרים או כשיש הרבה רכוש ונכסים, הינה שגויה - עריכת צוואה היא בעלת משמעות רבה ודווקא בגיל צעיר וזאת מכמה סיבות.

המצב המשפטי בהעדר צוואה כיום קובע כי בגיר, אדם אשר חצה את גיל 18, יכול לעשות כרצונו בחלקו בעיזבון, אולם קטין אינו רשאי לעשות כן, כל עוד הוא קטין. בית המשפט יורה לאפוטרופוס של הקטין, האדם אשר הקטין מצוי בחזקתו, להשקיע את הכספים, כדי לשמור על ערכם, וזאת עד הגיע הקטין לגיל 18.

לתוצאה זו שתי נפקויות עיקריות- ראשית, רכוש העיזבון השייך לקטין אינו מנוהל על –ידו וכך, הרכוש עלול ליפול "לידיים הלא נכונות" ולשרת אינטרסים אישיים של האפוטרופוס הנוגדים את אלה של הקטין. שנית, ילד בגיל 18, הינו בגיר ע"פ החוק אולם עדיין רך בשנים ואינו בשל דיו להתמודד עם סכומי כסף גבוהים או נכסי נדל"ן לרבות אחזקתם, החלטות הנוגעות לדרכי השקעתם וכיוצא באלה.

המטרה העיקרית של צוואה הינה קיום רצון המצווה. נקודת המוצא הזו מאפשרת למצווה במותו, להמשיך להדריך, לחנך ולדאוג לילדיו וכל זאת על פי השקפת עולמו.

עריכת צוואה הינה פתרון קל וענייני על מנת להבטיח כי רצון המצווה יקוים במלואו. נקודה נוספת כאמור, חשובה לא פחות, הינה הענקת היכולת לנפטר, דרך צוואתו להמשיך לחנך את ילדיו, להעביר להם את תפיסת עולמו, להשריש בהם ערכים מהותיים בעיניו ובעיקר להיות סמוך ובטוח כי גם במותו ילדיו בטוחים. עריכת צוואה כפי שאציג במאמר זה, מאפשרת להורה בעת מותו, להמשיך ולהוות לילדיו "יד מכוונת" ולעזור להם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר בהתאם למצבם.

הענקה לילד מכח צוואה כאמור, נעשית בצורה של הקדש פרטי- הקמת קרן נאמנות אשר מאגדת בתוכה את כל רכוש העיזבון ומינוי נאמן לשם ביצוע הוראות הצוואה בפועל בהתאם למועדים ולתנאים שציווה הנפטר בצוואתו.

בדרך זו יכול הנפטר לצוות כי תוקם קרן על שם מי מילדיו ובהוראות הקרן יפורט בדיוק מתי ישתחרר רכוש העיזבון ובאיזה אופן- המצווה מחליט על מדרג לקבלת הרכוש ובדרך זו הוא יכול לשלוט על סך הכספים שיועברו לילדיו במועדים השונים וחשוב מכך, סך הכספים שיועברו לאפוטרופוס של ילדיו לשם גידולם.

זהות הנאמן פעמים רבות הינה בן משפחה או אדם קרוב למצווה ויכולה גם להיות איש מקצוע עליו סומך הנאמן דוגמת עו"ד או רואה חשבון. קיימת גם אפשרות למנות שני נאמנים יחד.

אביא דוגמא להוראות צוואה שכזו:

לשם הדוגמא יכול המצווה להחליט כי עד גיל 18, הגיל בו הילד נמצא בחזקת האפוטרופוס, יועבר ישירות לידי האפוטרופוס סך חודשי קבוע אשר יכלול את צרכיו הבסיסים של הקטין מדי חודש.

בהמשך, יכול המצווה להחליט כי בהגיעו של הקטין לגיל 16 יועבר ישירות לידיו סך שבועי או חודשי שישמש את הילד כדמי כיס.

בהגיעו של הקטין לגיל 18, יכול המצווה לשנות את הסכומים ולהתאימם לנסיבות חיו החדשים לרבות שירות צבאי, לימודים על תיכוניים, יציאה לעצמאות, שכירת דירה ועוד.

לאורך הצוואה יכול המצווה להשתית את השקפת עולמו תוך ציון החשיבות של עשיית מעשה כזה או אחר והסיבות לכך. כך, יכול המצווה לציין כי לימודים על תיכוניים חשובים בעיניו והוא נאות לממן לימודים אקדמאיים לילדיו. למצווה פתוחה הדרך להחליט כי הוא מוכן לממן לימודים על תיכוניים באוניברסיטה, במכללה, מס' תארים וכיוצא באלה.

נקודה חשובה נוספת הינה יכולת המצווה להחליט כי על ילדו לחתום על הסכם ממון עם בן\בת זוגתו לפיו בן הזוג מצהיר כי רכוש העיזבון לא שייך לו ולא תהיה לו כל טענה כי מגיע לו חלק מהעיזבון. הוראה זו נועדה בעיקר להגן על רכושו של הילד במקרה של פרידה או גירושין.

לסיכום, נראה אפוא, כי לעריכת צוואה חשיבות רבה וראוי לתת עליה את הדעת בכל גיל שכן, בהעדר צוואה, הוראות חוק הירושה נכנסות לתוקף, ופעמים רבות אינן מבטאות את רצונו של הנפטר כלל ועיקר.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת