articles pic

"התפתחותו המקצועית של האדם מהווה פרק מרכזי בסיפור חייו. תכופות, שלובה ההתפתחות המקצועית של כל אחד מבני-זוג בזו של האחר, עד כדי שהשתיים מספרות יחד סיפור אחד. בנייתן המשותפת של קריירות היא לרוב אחד המיזמים החשובים ביותר בנישואים, ויכולת ההשתכרות המוגברת היא הנכס המשמעותי היחיד, או המשמעותי ביותר, מן הבחינה הכלכלית בנישואים רבים" (מתוך בע"מ 4623/04).

רונית ובעלה אורי נשואים 14 שנה. רונית הינה סמנכ"לית בחברה ידועה משתכרת סך של למעלה מ-60,000 ₪ ברוטו לחודש. בעלה, אורי, לעומתה מנהל פרויקטים בחברת הנדסה ומשתכר סך של 20,000 ₪ לחודש. לאור ההצלחה המטאורית של רונית החליטו היא ואורי שאורי יקח אחריות גדולה יותר על 2 בנותיהן. רונית יצאה לקורסים בתנאי פנימיה במשך שבועות ארוכים, עשתה תואר שני במהלך הנישואין וחזרה במרבית מימות השבוע בשעות הערב המאוחרות. לאחר 14 שנות נישואין החליטו רונית ואורי שאין ברצונם להמשיך את חיי הנישואין. מלבד לחלק ביניהם את הרכוש שצברו חצי חצי העלה אורי את התחושה שלו שאין זה הגיוני שהוא ישאר רק עם 20,000 ₪ בחודש ואילו רונית תמשיך להנות באופן בלעדי מה-60,000 ₪ שלה, כשברור ששניהם עבדו והתאמצו כדי שרונית תגיע למעמד הבכיר אליו הגיעה.

מהו מוניטין/ מה הם נכסי קריירה

לאחרונה, נכנס למצבת הנכסים אותם צוברים הצדדים במסגרת חיי הנישואין "שחקן חדש" בדמות נכסי קריירה/ ה"מוניטין האישי והעסקי של בן הזוג". מוניטין הוא הקניין הרוחני של אדם, הוא שמו הטוב של אדם/ עסק, היתרון שיש לו על מתחריו. כושר השתכרות הוא נכס השייך לאדם. הוא היכולת לעשות וליצור דבר-מה בעל ערך אובייקטיבי. הוא מושפע ממשתנים רבים ומגוונים, בהם כשרונותיו האישיים של האדם, המקצוע שבו בחר, השכלתו, ניסיונו והמוניטין האישי שרכש.

"חלק מכושר ההשתכרות אינו בא לאדם מן הטבע. הוא אינו טבוע בצופן הגנטי שלו. הוא פרי שקידה ומאמץ, למידה והתנסות. רכישתם של חלק מאלה, בעיקר רכישתה של השכלה, מצריכה זמן וכסף. הללו, בדרך כלל, עומדים לבני הזוג באופן מוגבל, והקצאתם תלויה בשיקולים שונים. כל זוג וסיפורו-שלו. העיקר הוא, שבני הזוג עשויים לעמול יחד למען יגבר כושר ההשתכרות של אחד מביניהם, לרווחת המשפחה כולה. ה"קריירה" של אותו פרט לא נועדה אך לשם הערך האינדיווידואלי הטמון בה, אלא גם לשם הערך הקולקטיבי - פרנסתו של בן הזוג השני ופרנסתה של המשפחה כולה. אכן, הזמן ה"משפחתי" הוא אחד, והוא נוצר בשניים. היכולת של כל אחד מבני הזוג להשיא את יכולת ההשתכרות שלו תלויה לא מעט בתרומת-זמן (ומשאבים אחרים) מצדו של בן הזוג האחר" (תמ"ש 9881/07).

העובדה שמוניטין עיסקי הינו נכס, אינה חדשה בעולם המשפטי, והוכרה כבר בעבר בעיקר על ידי מס הכנסה. בתי המשפט נחלקו שנים רבות זה עם זה בכל הנוגע לאימוץ הגישה הרואה במוניטין עסקי נכס בר חלוקה בין בני זוג.

בשנים האחרונות היתה התפתחות בפסיקת בית המשפט בכל הנוגע למוניטין וכושר השתכרות. אם בעבר נקבע כי בעלי המקצועות החופשיים- עורך דין, רואה חשבון, רופא שיניים, מדען אינם מקצועות בעלי מוניטין שניתן לחלוקה מאחר והם נשענים על ידע של אדם אחד ותלויים ביכולותיו האישיות, לאחרונה קבע בית המשפט העליון אחרת.

בבע"מ 4623/04 הובא בפני בית המשפט העליון עניינם של בעל אשר היה רו"ח ובעל משרד עצמאי ואישה, אשר היתה יועצת חינוכית, אשר נישאו בשנת 1971, ובמשך 27 שנות נישואיהם נולדו להם 5 ילדים. בית המשפט קבע כי מוניטין של הבעל, אשר הוערך בסך של 700,000 ₪ יחולק וכי האשה זכאית לקבל סך של 250,000 ₪ כפיצוי רק בגין נכס זה.

בעקבות פסיקה זו של בית המשפט העליון החלו גם בתי המשפט לענייני משפחה לפסוק, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, בנושא מוניטין.

מחד היו מקרים בהם לא נפסק פיצוי בגין המוניטין, לדוגמא במקרה בו הבעל היה עו"ד ואילו האשה היתה עקרת בית, בני הזוג היו נשואים 9 שנים בלבד ונולדו להם 2 ילדים, בית המשפט קבע כי לא היתה לאשה כל השקעה בקריירה של הבעל או ויתור על התקדמות בקריירה שלה ולכן לא נפסקו פיצויים. במקרה אחר בו הבעל היה רופא שיניים, מנתח פה ולסת, האשה עקרת בית, הזוג היו נשואים 23 שנה ונולדו להם 4 ילדים, נקבע כי האשה נהנתה מהמוניטין של הבעל ומהכנסותיו בהמלך חייה עמו ולכן היא לא קיבלה פיצוי.

מאידך, בפסקי דין אחרים, כן נפסק פיצוי, על צורותיו השונות: מקרה אחד בו הבעל היה רופא שיניים, האשה עובדת סוציאלית, אשר נישאו בשנת 1972, ובמשך 27 שנים נולדו להם 2 ילדים, קיבלה האשה מחצית ממרפאת השיניים של הבעל. כך גם נפסק בבע"מ 3664/07 אשר עסק בבעל אשר הינו עו"ד שנישא בשנת 1972 ובמשך 22 שנות נישואין נולדו 2 ילדים. האשה זכתה במחצית מהמוניטין של הבעל.

היום ההלכה הורחבה גם לשכירים ולא רק לבעלי מקצועות חופשיים ועצמאים. במקרה אחד בו הבעל היה שכיר בחברת היי-טק ואילו האשה הפסיקה את לימודיה בשל בגידת הבעל, פסק בית המשפט כי לשם איזון זכאית האשה אשר היתה נשואה במשך 14 שנה במהלכם נולדו לצדדים 2 ילדים, לסך של 26,000 ₪ עבור שכר לימוד של שנתיים, ותשלומים עיתיים בסך של 2,000 ₪ לחודש למשך שנתיים להשלמת הכנסה במהלך השלמת הלימודים.

חישוב האיזון

לצורך איזון נכס זה עורך בית המשפט הבחנה בין התכונות והנתונים האישיים שהגיע עמם כל אחד מבני הזוג- ואשר אינם עומדים לחלוקה, לבין הנתונים העסקיים שהינם נכס בר חלוקה- כגון רשיון מקצועי, תואר אקדמאי ואחר.

מאחר ומוניטין אינו נכס ככל נכס, עולה השאלה כיצד ניתן להעריך נכס זה ולאיזו תקופת זמן יוערך המוניטין הנ"ל. צריך לקחת בחשבון את העובדה שמוניטין הינו נכס שיכול להשתנות לאורך השנים.

הפתרונות של בתי המשפט להתמודד עם בעיית הערכת המוניטין והשינוי בו לאורך השנים שונים ומגוונים ואינם קבועים. כל שופט מוצא את הדרך הנכונה כדי לפצות את בן הזוג בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, בהתאם לאורך חיי הנישואין, בהתאם לפער בין ההכנסות ולאופי הקריירה.

קיים נסיון לכמת את נכסי הקריירה באמצעות חלוקה שלהם ל-3 מרכיבים: כישרון מולד, לימודים והכשרות לפני הנישואין, והתקדמות במהלך הנישואין. הרכיב השלישי חולק לשניים והוא שנקבע כ"בר איזון" וחושב בהשוואה להכנסה הממוצעת במשק. שיטה זו מתמטית ושובת לב ברם היא מתעלמת ממרכיבים נוספים אשר הינם בעיקרם אישיים- נטל גידול הילדים, יכולת השיקום של בן הזוג, השקעת כספים וירושות בתוך התא המשפחתי וכו'.

בתי המשפט פוסקים לעיתים סכומים חודשיים, לעיתים סכום חד פעמי, ולעיתים מגלמים את הנכס הזה בדרך של מזונות מוגדלים אותם יוכל בעתיד לשנות באם יהיה שינוי נסיבות מהותי.

במקרה בו בעל השתכר סך של 20,000 ₪ ברוטו בחודש ובמהלך הנישואין עשה את התואר השני שלו וכן קורסי השתלמות ואילו האשה היתה פקידה בבנק אשר פרשה מעבודתה בשביל לטפל בבנם של בני הזוג, קבע בית המשפט כי האשה תהיה זכאית לסך של 2,600 ₪ לחודש בגין הפרשי ההכנסה עד למועד הפרישה של הבעל. ופסק בנוסף, סכום חד פעמי, בגין ההקרבה, הפסקת העבודה, סך חד פעמי של 116,918 ₪ נוסף על כל סכום לו היתה זכאית במסגרת איזון המשאבים בינה ובין בעלה.

המשיכו לקרוא וגלו כיצד טעות קטנה, הובילה להתמודדות עם ניסיון השתלטות על חברה משפחתית מצליחה - לחצו כאן

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת