articles pic

השלב שבו רוב הזוגות רוכשים דירה/ בית למגוריהם מהווה חלק מהצמיחה המשפחתית והבנייה המשותפת של עתידם הזוגי, המשפחתי והכלכלי. מרבית הזוגות הרוכשים דירת מגורים הינם זוגות צעירים עם ילדים או לקראת הבאת ילדים לעולם ועל מנת לרכוש דירת מגורים הם בדרך כלל פודים את כל החסכונות, קופות, קה"ל שצברו עד אז, מבקשים עזרה מההורים, בחלק מהמקרים העזרה מתבטאת במתן מתנה ובחלק אחר במתן הלוואה מההורים. מאחר ושלב זה של רכישת דירה או בניית בית הינו שלב כה מרגש ומשמעותי בחייהם של מרבית הזוגות, מרבית הזוגות אינם מסדירים שלב זה בהסכם מתאים ובמקרה של גירושין החשש להסדיר את הנושא עלול להוביל לעוגמת נפש רבה ולנזק כלכלי עצום לאחד הצדדים ולמשפחותיהם המורחבות!!

מה מותר ומה אסור? ניסינו לרכז את הכללים והפתרונות במדריך קצר שלפניכם.

חוק המקרקעין אינו מחייב לרשום דירת מגורים על שני בני זוג בחלקים שווים.

ניתן לרשום דירת מגורים באחוזים לא שווים ועדיין לקחת יחד משכנתא משותפת.

אם רכשתם דירה ורשמתם אותה בחלקים שווים על שם הבעל והאשה, כך הם יחולקו.

גם אם ההורים של האשה נתנו 80% משווי הדירה, גם אם מקור הכסף שההורים של האשה השקיעו הם החסכונות שהם צברו בעמל רב במשך שנים של עבודה קשה או ההורים של הבעל נתנו את כל הדירה במתנה, בעצם העובדה שהדירה נרשמה בחלקים שווים בין הצדדים, הביעו בני הזוג בכך את הסכמתם לחלוקתה בדרך זו.

גם אם לצורך רכישת הדירה פדתה האשה קרנות השתלמות שהיא צברה לפני הנישואין ובהם היא שילמה 80% משווי הדירה ואת יתרת 20% מימנו בני הזוג ממשכנתא, אך רשמו את הדירה חצי-חצי, עדיין היא תתחלק כך והאשה לא תוכל לטעון לאחר מכן שמגיע לה החזר של הכספים כי הם נצברו לפני הנישואין עם הבעל.

גם אם הבעל לצורך רכישת הדירה מכר דירה שקיבל בירושה מהוריו והשקיע את כל הכספים בבית המשותף שרכשו הצדדים, לא יוכל הבעל לקבל את הסכום הנ"ל בחזרה אם רשם את הדירה חצי-חצי על שמו ועל שם אשתו.

הכלל החשוב והברור הוא שהרישום בטאבו הוא זה שקובע- כלומר, אם רשמתם חצי-חצי אבל לא שילמתם חצי-חצי, אז בכך שרשמתם, נתתם מתנה לבן הזוג מחצית הזכויות בדירה.

במקרה וההשקעה לא היתה שוויונית, אך הרישום היה שוויוני, אז הדרך היחידה בעת גירושין לא לחלק בחלקים שווים דירה שנרשמה חצי-חצי היא או בהסכמה, בהליך של גישור אשר נשען על ההוגנות וההגינות של הצד השני, או בדרך משפטית קשה וסיזיפית הכרוכה בניהול הליך משפטי ארוך שרובו נשען על הוכחות עובדתיות, על הסכמי הלוואה או הסכמי מתנה או על הודאה של בני הזוג בתרומה הלא שוויונית.

הפתרונות:

הדרך להבטיח את הרכוש הנפרד פשוטה ביותר.

- ניתן לרשום דירה לא בחלקים שווים אלא בהתאם לאחוזי הבעלות וההשקעה בה

- ניתן ומומלץ במקרים כאלה של השקעה לא שוויונית לערוך הסכם ממון שמסדיר את הסוגיה.

אם לא רוצים לערוך הסכם ממון כולל- שלעיתים לא נעים לשוחח עליו, בעיקר לא לקראת נישואין, ניתן ומומלץ לערוך הסכם נקודתי בנוגע לדירה ולקבוע כי גם אם הדירה נרשמת בחלקים שווים החלוקה שלה תהיה לא שוויונית באם הנישואין נגמרים.

- ניתן לערוך הסכם מתנה בין ההורים שמעניקים מתנה לבין בני הזוג.

ניתן לערוך הסכם הלוואה בין ההורים שמעניקים הלוואה לבין בני הזוג.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת