family-pic
שח מט

היבטים משפטיים של ניהול סיכונים משפחתיים

שלושה מוקדים מרכזיים מהווים את ליבת תוכנית הניהול העסקית המשפחתית: אדם מול צוואתו, אדם מול משפחתו ואדם מול העסק שלו. בשלושת המוקדים הללו נדרש אדם להתייצב מול סיכונים עתידיים או קיימים אשר יש בהם להשפיע על חייו הן ברובד האישי-משפחתי והן ברובד העסקי. מתוך אחריות כלפי העסק ומתוך אחריות כלפי המשפחה, בן הזוג והילדים, יש לפעול בשלוש "החזיתות" במקביל.

הרציונאל הוא ליצור הרמוניה בין חלקיו השונים של השלם המשפחתי והעסקי. מתוך הבנה כי ישנה הדדיות וסימביוזה בין הפנים השונים שמביא עימו אדם הן לעסק שלו והן למשפחתו, ניתן ליצור וודאות וסדר שיבטיחו כי המערכות השונות יתפקדו באופן המיטבי להבטחת טובתו של האדם, של משפחתו ושל העסק שלו.

ראייה מראש של הסיכונים ושל האופן שבו ניתן להתגבר עליהם על-ידי ראיית "התמונה הגדולה והכוללת" של המשפחה הספציפית יחד עם העסק הספציפי ימנעו את התגבשות הסכסוך.

יצירת הסכמים כוללים הנוגעים הן לפן העסקי והן לפן המשפחתי של אדם מובילה לודאות וסדר. תכנון וניהול הסיכונים האפשריים מראש יש בה כדי למנוע את הסכסוך עצמו.

בבסיס ניהול הסיכונים עומד האלמנט המניעתי. מניעת הסכסוך היא התכלית. האמצעי להשיג תכלית זו הינו במגוון דרכים הסכמיות. הסכמי ממון שבין אדם לבני משפחתו, הסכמים בין שותפים לעסק, וצוואות שהן למעשה הסכם שבין אדם ליורשיו.

החשיבות של הסדרת ההסכמים הללו נובעת מהעובדה שכאשר אדם מצוי בעיצומו של סכסוך ומשבר הוא אינו רואה את הדברים באופן רציונאלי, והוא עלול לקבל החלטות שאינן לוקחות בחשבון את מכלול הדברים.

ישנם פרמטרים שונים המשפיעים על הצלחת ההעברה הבין דורית בעסק משפחתי. לכל פרמטר מידת ההשפעה שונה על הצלחת ההעברה הבין דורית וכל פרמטר נבחן בראי הפרט, המשפחה והעסק הספציפי. הפרמטרים הם רבים ומשתנים מעסק לעסק וממשפחה למשפחה. כותבים שונים מנו פרמטרים מגוונים, בין היתר ניתן למנות פרמטרים כגון: צפיית הדור הבא לקבלת ניהול העסק לידיו; מרקם היחסים שבין בני המשפחה; העסק עצמו ואופן ניהולו; האם דור ההמשך מוכשר דיו, ומה נעשה על-ידי החברה על מנת להבטיח את הכשרת הדור הבא באופן הטוב ביותר; האם בני המשפחה מודעים לתוכניות לעתיד כלומר האם תוכן הצוואה ידוע לבני המשפחה הרלוונטים (ידיעת תוכן הצוואה יכול להפחית את המתח והלחץ בין בני המשפחה וליצור ודאות) ועוד.

הדרך היחידה להעביר רכוש מדור לדור לאחר פטירתו של אדם היא דרך צוואה. כל צוואה היא למעשה עיסקה שאדם עושה על כל רכושו עלי אדמות. באמצעות צוואה אדם יכול גם לחנך את ילדיו וצאצאיו לדרך חייו ואמונתו. בדרך זו אפשר להשאיר מורשת, הנחיות ותנאים.

לכל משפחה קיימת מורכבות אישית, רגשית ומשפחתית שונה, ישנם יורשים שלא ניתן להעביר להם את הרכוש באופן ישיר או מיידי כי הם לא יודעים כיצד לנהל אותו, או כי הם צעירים מדי.

במקרים כאלה ניתן ליצור צוואות חכמות שמהוות למעשה שילוב בין חוק הירושה לבין חוק הנאמנות ומאפשרות לפקח על הכספים ו/או הרכוש שמועברים גם לאחר הפטירה.

 

קרא עוד >

הורים רבים מבקשים להעניק לילדיהם מתנות או סיוע במהלך חייהם. הסכנות הטמונות בהענקות הללו הינן מגוונות: העברה רצונית – מכר, מתנה, שיעבוד הנכס; העברה שאינה רצונית- חובות, נושים; גירושין; פטירה של הילד.

הדרכים המשפטיות למנוע את המקרים הללו הינן בין השאר: הסכם מתנה בתנאי, הסכם הלוואה, הסכם ממון ויצירת נאמנות.

כל אחת מהדרכים הללו חייבת להיות בהסכם מפורש בכתב בכדי שבית המשפט לא יראה בה מתנה ובכדי שהסכם זה יהיה בעל תוקף מחייב.

קרא עוד >

שותפות היא תאגיד של כמה משפחות. ההסכמים השונים המסדירים את אופן התנהלותה של החברה המורכבים בין היתר מתקנון החברה, הסכמי שותפויות, הסכמי בעלי מניות וכדומה הם עמוד השדרה של החברה עליו היא נשענת. בכדי להבטיח כי החברה תתפקד באופן אופטימלי יש להתאים את מסמכי ההתאגדות למכלול ההיבטים בחייו של כל שותף. הדרך לעשות זאת היא על-ידי עריכת מערך של הסכמים וחוזים, אישיים ועסקיים אשר יביאו לידי ביטוי את ההבנה כי לעסק (בין משפחתי ובין שאינו משפחתי) יש השלכות על המשפחה של כל אחד מהשותפים, וכן כי לשינויים בתוך המשפחה עצמה יש השפעה על העסק או השותפות העסקית.

קרא עוד >

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת