family-pic
גלגלי שיניים

שותפות היא תאגיד של כמה משפחות. ההסכמים השונים המסדירים את אופן התנהלותה של החברה המורכבים בין היתר מתקנון החברה, הסכמי שותפויות, הסכמי בעלי מניות וכדומה הם עמוד השדרה של החברה עליו היא נשענת. בכדי להבטיח כי החברה תתפקד באופן אופטימלי יש להתאים את מסמכי ההתאגדות למכלול ההיבטים בחייו של כל שותף. הדרך לעשות זאת היא על-ידי עריכת מערך של הסכמים וחוזים, אישיים ועסקיים אשר יביאו לידי ביטוי את ההבנה כי לעסק (בין משפחתי ובין שאינו משפחתי) יש השלכות על המשפחה של כל אחד מהשותפים, וכן כי לשינויים בתוך המשפחה עצמה יש השפעה על העסק או השותפות העסקית.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת