family-pic
גלגלי שיניים

חוק החברות מגדיר תקנון חברה כחוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. עוד קובע החוק כי החברה רשאית לכלול בתקנונה נושאים נוספים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה.

הפנמת חשיבותו ומרכזיותו של התקנון לניהול החברה המשפחתית, השפעתו המכרעת על עתידה של החברה והשלכותיו על חייהם של בני המשפחה תאפשר תכנון נכון ומיטיב להמשך קיומה ושגשוגה של החברה המשפחתית.

המערך הינו דו כיווני. דו הכיווניות נובע מתוך ראייה כוללת כי להסכמי שותפויות בחברה יש השפעה גם על הסכמים בין בני זוג וכן כי להסכמים בין בני זוג ישנה השפעה על שותפויות ופירוק שותפויות בעסקים.

במסגרת עריכת תקנונים לחברות משפחתיות יש לקחת בחשבון פרמטרים רבים ולהתייחס באופן ייחודי ומוכוון למשפחה המסוימת ולחברה הספציפית שלפנינו. ניסוח ועריכת תקנון של חברה משפחתית דורש איזונים מורכבים ועדינים, לדוגמא יש צורך לאזן בין הרצון שלא ליצור הגבלות נוקשות מדיי על עבירות המניות ומנגד שהמגבלות הללו לא יהיו קלות מדי ויאפשרו שינויים מהותיים בזהות בעלי המניות, דבר העלול לשנות את אופי החברה המשפחתית מיסודה.

על-כן, ישנה חשיבות מכרעת לעריכת תקנוני החברה, כמו גם הסכמי ממון על-ידי אנשי מקצוע מנוסים שביכולתם לראות את התמונה הרחבה בכללותה ולבצע את האיזונים הנדרשים על מנת להבטיח את המשך קיומה של החברה תוך שמירת צביונה הייחודי ולהבטיח כי מכלול הפעולות ישרתו את טובתה של החברה ושל בעלי המניות בה.

חברות משפחתיות רבות משכילות לבצע התאמה של תקנונן למצבי סיכון שונים הן על-ידי התאמת התקנון להסכמי ממון של שותפיו ולחילופין התאמת הסכם הממון לתקנון והן על-ידי התאמת הצוואה לתקנון. נראה כי במענה לאתגרים שמציב לנו חוק הירושה ולאור נוקשותו חברות משפחתיות רבות משנות ומתאימות את תקנון החברה למצבים שונים כגון פטירת אחד השותפים, גירושין וכו'. התאמת התקנון למצבים אלו נעשה בין היתר על-ידי הסדרת אופן העברת המניות במקרה של מוות; קביעת מנגנוני מעבר לשלבי הביניים לאחר מות בעל המניות ובטרם יורשיו יכנסו בנעליו; יצירת נאמנויות מוסכמות מראש; הסכמה בדבר אופן חלוקת המניות במקרה של פרידת בני זוג וכדומה.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת