family-pic

אני ומשפחתי

כאשר מדברים על מעגל הנתינה - כאשר אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו, להעניק להם מתנות - חשוב להבין את כל הרבדים העמוקים שלו - הגלויים - בדרך כלל בדמות נכסים המועברים מיד ליד - כסף, דירות וכו', אבל גם את הרבדים הסמויים - הערכים שבצידם, אלה שהופכים את הנתינה להענקה - הענקת ערך ושימור מורשת. הם הם אלו שהופכים את המתנה מסתם מתנה למתנה טובה ומקדמת. מתנה שטומנת בחובה גם את השאיפות הכמוסות ביותר של הנותן וגם את אלו של המקבל - מתנה שבאמצעותה מתרחש רגע של חסד אמיתי.

תהליך אמיתי של העברה בין-דורית במהלך החיים בדמות מתנות הוא הליך אישי, רגשי, ויש לו גם היבטים משפטיים - כולם מהווים חלק מתהליך של העברה בין-דורית - היבטים משפטיים של ניהול סיכונים משפחתיים.

הורים רבים מבקשים להעניק לילדיהם מתנות או סיוע במהלך חייהם. הסכנות הטמונות בהענקות הללו הינן מגוונות: העברה רצונית – מכר, מתנה, שיעבוד הנכס; העברה שאינה רצונית- חובות, נושים; גירושין; פטירה של הילד.

הדרכים המשפטיות למנוע את המקרים הללו הינן בין השאר: הסכם מתנה בתנאי, הסכם הלוואה, הסכם ממון ויצירת נאמנות.

כל אחת מהדרכים הללו חייבת להיות בהסכם מפורש בכתב בכדי שבית המשפט לא יראה בה מתנה ובכדי שהסכם זה יהיה בעל תוקף מחייב.

משפחות ספורות מודעות להשפעות הרגשיות של הנתינה על המקבלים ולכוונות האמיתיות של המתכנן.
המטרה של מהלך של תכנון ואסטרטגיה נכונים היא לוודא שהמשאבים החומריים והנתינה החומרית משפיעה לטובה על כל אחד מבני המשפחה, על המשפחות של אותם בני משפחה וכו'.
האם תשומת הלב צריכה להיות ממוקדת במה שנותנים, או במי נותן ומי מקבל? השיח למעשה עובר מהדברים שנותנים אל האנשים שמעורבים בנתינה- מי הם, מה החלומות שלהם, מה הם עושים?
לתת בחוכמה= להכיר את הנותן- מה השאיפות, הרצונות והחלומות שלנו- הנותנים.
לקבל בחוכמה= להכיר את המקבלים, להכין את המקבלים, להבין את המקבלים

הורים רבים מבקשים לעזור ולסייע לילדיהם במרבית המקרים מאחד המועדים הבאים: חתונה, הרחבת המשפחה או במקרים שמעוניינים לרכוש נכס להשקעה ומבחינה מיסויית מעדיפים לרשום אותה על שם הילדים.

הורים רבים מבקשים להעניק לילדיהם מתנות או סיוע במהלך חייהם. הסכנות הטמונות בהענקות הללו הינן מגוונות.

סעיף 27(א) לחוק החוזים קובע כי חוזה יכול שיהיה חוזה על תנאי. ישנם שני סוגי תנאים. האחד - חוזה על תנאי מתלה, קרי, החוזה או ההסכם בתוקף אולם הוא יתבצע בפועל רק עם התקיימותו של התנאי הקבוע בהסכם. השני חוזה על תנאי מפסיק, כלומר, החוזה/ההסכם מתבצע אולם עם התקיימותו של תנאי שנקבע בהסכם חדל ההסכם מלהתקיים.

הסכמי הלוואה ניתן לערוך במגוון עניינים פנים משפחתיים. הסכם הלוואה ביחס לעסק, הסכם הלוואה ביחס לדירה וכו'. לדוגמא ביחס לדירה ניתן לגבות את הענקת הדירה בהסכם הלוואה, או להעניק את הכספים לשם רכישת הדירה בהלוואה.

סעיף 1 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979 מגדיר מהי "מהות הנאמנות" - "נאמנות היא זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת."

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת