family-pic

הסכמי הלוואה ניתן לערוך במגוון עניינים פנים משפחתיים. הסכם הלוואה ביחס לעסק, הסכם הלוואה ביחס לדירה וכו'. לדוגמא ביחס לדירה ניתן לגבות את הענקת הדירה בהסכם הלוואה, או להעניק את הכספים לשם רכישת הדירה בהלוואה.

במקרה זה חשוב לשים לב לדגשים הבאים: 1. הסכם ההלוואה חייב להיחתם מראש, לפני כניסתם לדירה. 2. הסכם ההלוואה חייב להיות מפורט ולהכיל את כל התנאים והמועדים להחזר ההלוואה. 3. הסכם ההלוואה צריך להיחתם על ידי שני בני הזוג. 4. הסכם ההלוואה חייב להכיל בטחונות (הערת אזהרה, משכנתה, משכון, ייפוי כוח בלתי חוזר וכו').

בית המשפט תופס העברות בתוך המשפחה כמתנות וזוהי ברירת המחדל בתפיסה המשפטית. על כן, בית המשפט בוחן בקפדנות רבה הסכמי הלוואה מסוג זה ומומלץ לחתום עליהם בנוכחות נוטריון.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת