family-pic

סעיף 1 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979 מגדיר מהי "מהות הנאמנות" - "נאמנות היא זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת."

נאמנות היא למעשה גוף או אדם המקבל על עצמו להחזיק ולנהל נכסים מידיו של אדם אחר – יוצר הנאמנות, לטובתו של אדם אחר – הנהנה. מנהל הרכוש מכונה הנאמן והוא יכול להיות אדם פרטי, חברה או ארגון. הנהנה הוא זה שבעבורו מנוהלת קרן הנאמנות. יוצר הנאמנות הוא מי שמפקיד בידי הנאמן את ניהול הנכס.

אחת הדרכים היעילות והחכמות להגן על נכסים המועברים במסגרת צוואה, נכסים הניתנים במתנה במהלך החיים או במסגרת של העברה בין דורית עסקית היא ה"נאמנות". בשנים האחרונות ניתן לראות כי השימוש בנאמנויות על סוגיה הרבים והמגוונים הולכת ותופסת מקום יותר ויותר מרכזי בתכנונים משפחתיים ועסקיים וכן במסגרת צוואות רבות.

הרציונל העומד בבסיס הנאמנות הוא לאפשר להורה או למצווה לשמר בידיו רמת שליטה מסוימת על הנכס שמעביר או קונה עבור ילדיו או יורשו ובכך לתת לו את הביטחון כי הנכס ישמר לטובת הילד גם בעתיד.

וכבר נכתב על היתרונות הרבים הטמונים במודל הנאמנות בכל הנוגע לשמירה על ההון המשפחתי. בין היתר ישנם יתרונות לעתיד ולטווח ארוך – הנאמנות מסייעת לשמור על ההון המשפחתי במסגרת המשפחה לאורך דורות רבים ומונעת השתלטות של גורמים חיצוניים על העסק; גמישות - מוסד הנאמנות מאפשר פעמים רבות לעקוף את הדרישות הקבועות בחוק הירושה ולהקל בכך על תהליך העברת ההון והרכוש מדור לדור; מניעת סכסוכים – העברת הנכס לנאמנות מוציאה אותו מהרכוש המשותף של בני הזוג ומהעיזבון. בכך ניתן להגן על נכסים מפני תביעות של בני הזוג במקרים של פרידה.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת