family-pic
אני ורכושי

אני ורכושי

בימים אלו, מדינת ישראל מתמודדת עם ההעברות הבינדוריות הראשונות והשניות שלה מאז קומה. בהיותה של מדינת ישראל בת 66 בסך הכל- אנחנו מבינים שהיא "עדיין לא יצאה לפנסיה". ההעברה הבינדורית היא עולם תוכן שלם שכולל גם רכוש, אבל גם הרבה מאוד ערכים. הבנה של הפערים הבין-דוריים הם אלה שמעצבים את ההעברה הבין-דורית והופכים אותה למאתגרת יותר.

ההתלבטויות של כל משפחה ומשפחה הן רבות וקשות- מה נותנים? איזה ערכים מלווים את הנתינה? האם הנתינה תביא תועלת או אולי תקלקל? איך נכון וראוי לתת? האם ראוי לתת מתנה מלאה שלמה וגמורה או בתנאי? האם להשאיר את הכח בידיים שלנו או לתת בהענקה מוחלטת ולהסיר אחריות? האם נותנים רק לילדים? מה עם הנכדים? האם עוזרים גם לאחים שאולי המזל לא כל כך שפר עליהם?

כל אלה התלבטויות לגיטימיות שאנחנו עוזרים למשפחות להתמודד איתן במסגרת תהליך של העברה בין-דורית = היבטים המשפטיים של ניהול סיכונים משפחתיים.

דיני הירושה בבסיסם הינם דינים נוקשים. העיקרון העומד בבסיס נוקשות זו טמון במהותה של הצוואה. אדם העורך צוואה כיום רוצה לדעת כי לאחר אריכות ימיו עדיין יהיה תוקף לצוואתו. הוראות חוק הירושה המתייחסות לאופן עריכת הצוואה ולצורתה מעלות דרישות פורמליות קבועות וברורות וזאת על מנת ליצור וודאות במשפט הירושה ולתת למצווה את הביטחון כי בבוא העת רצונו האמיתי ימומש.

צוואה הינה חוזה חד צדדי עתידי שבו מביא עורך הצוואה לידי ביטוי את רצונו האישי והפרטי ללא תלות ברצונו של אדם אחר. הצוואה מהווה ביטוי לאוטונומיית הפרט לקבוע מה יעשה ברכושו עם לכתו מן העולם. חלק מאוטונומיה זו בא לידי ביטוי בזכותו של המצווה לשנות צוואתו בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי. חופש הציווי הינו עקרון יסוד העומד בבסיס דיני הירושה והוא מבקש להעניק למצווה את החופש המוחלט לקבוע למי להעביר, מה להעביר ואיך להעביר את נכסיו לאחר מותו.

את החסמים והסיכונים העלולים לסכל עריכת צוואה ניתן לסווג לשניים, "חסמים פנימיים" של עורך הצוואה ו"סיכונים חיצוניים" המשפיעים על עורך הצוואה.

צוואות חכמות מטרתן לספק למצווים פתרונות יצירתיים ומעשיים להורשה חכמה שתשרת את טובת היורשים וטובת העסק.

סעיף 1 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979 מגדיר מהי "מהות הנאמנות" - "נאמנות היא זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת."

תנאים בצוואה יכולים לשמש אף ככלים חינוכיים שמטרתם הכוונת התנהגות של הזוכים. כלומר, קביעת הוראות שבקיומן או אי קיומן יזכה היורש בחלקו.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת