family-pic
אני ורכושי

את החסמים והסיכונים העלולים לסכל עריכת צוואה ניתן לסווג לשניים, "חסמים פנימיים" של עורך הצוואה ו"סיכונים חיצוניים" המשפיעים על עורך הצוואה.

במסגרת החסמים "הפנימיים" ניתן להבחין לא פעם בקושי פסיכולוגי של המצווה להביא עצמו לכדי עריכת הצוואה בייחוד אם מדובר באדם בריא ולא מבוגר. הקושי הפסיכולוגי נובע מהתמודדות עם שאלות מורכבות כגון "מה אם אמות מחר?..; מה יהיה לאחר מותי?.." וכדומה. חסם פנימי נוסף הוא התפיסה השגויה כי רק בעלי ממון רב נדרשים לערוך צוואה. אולם, בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה לפיה יותר ויותר אנשים מבינים כי הצורך בעריכת צוואה אינו תקף אך לבעלי ההון והממון אלא הוא מהלך הכרחי, אחראי וחכם עבור כל אדם.

במסגרת הסיכונים "החיצוניים" ניתן למנות לחצים ישירים ועקיפים שהסביבה מפעילה על עורך הצוואה לצוות כך או אחרת. מדובר בהשפעות חיצוניות חזקות שלעיתים יביאו אדם להימנע מעריכת צוואה וזאת כדי להימנע מעימות או מחוסר נעימות מול בני משפחתו.

כיום יותר ויותר אנשים מבינים כי עריכת צוואה, גם בגילאים צעירים, יש בה כדי ליצור ודאות, לסייע בהיערכות נכונה של המשפחה ושל העסק לעתיד לבוא ולמעשה מונעת את הסכסוך העתידי ולא יוצרת אותו כפי שלעיתים טועים לחשוב.

סיכון נוסף הטמון באתגרים שבין אדם לצוואתו ועולה לא מעט בפגישות הייעוץ לקראת עריכת צוואה הינו מצב בו עורך הצוואה מביע חשש כי הילד-יורשו לא יוכל להתמודד עם העושר והרכוש "שיפול" לידיו עם מות המצווה. עבור מקרים אלו ואחרים ניתן לערוך צוואות חכמות.

ניתן להפחית את המתחים המשפחתיים והלחץ סביב הצוואה והאמור בה על-ידי חשיפתה בפני בני המשפחה. רבים בוחרים לחשוף בפני ילדיהם, הזוכים, את תוכן הצוואה עוד בחייהם וזאת על מנת שידעו את שמצופה מהם וסף הלחץ והחרדה סביב הוראות הצוואה ירד. הדבר אף יטיב עם העברת ניהול העסק המשפחתי באם קיים באופן טוב ויעיל יותר.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת