family-pic
אני ורכושי

צוואות חכמות מטרתן לספק למצווים פתרונות יצירתיים ומעשיים להורשה חכמה שתשרת את טובת היורשים וטובת העסק.

פעמים רבות צוואות אלה מושתתות על מנגנון של קרן נאמנות אשר שומרת ומנהלת את כספי העיזבון עבור אותו יורש עד הגיעו של היורש לגיל מסוים עליו מורה המצווה בצוואתו. במסגרת הצוואה החכמה מציין המצווה באופן מפורט, מדוקדק וברור כיצד הוא מבקש כי תנוהל קרן הנאמנות.

השילוב בין חוק הנאמנות וחוק הירושה – במסגרת צוואתו יכול אדם להורות כי היה וילך לעולמו בטרם הגיע מי מיורשיו לגיל מסוים הוא מצווה כי תוקם קרן נאמנות על שמו של היורש וזאת כ"הקדש פרטי" בהתאם לאמור בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979.

פרק ב' לחוק הנאמנות, עוסק בנאמנות על-פי כתב הקדש. בהתאם לסעיף 17 לחוק הנאמנות הקדשת נכסים לטובת נהנה או למטרה אחרת, להלן - הקדש, טעונה מסמך בכתב שבו יביע יוצר ההקדש את כוונתו ליצור הקדש וקובע את מטרותיו, נכסיו ותנאיו של ההקדש. עוד קובע הסעיף כי צוואה יכולה להוות מסמך מכוחו יווצר הקדש פרטי ותוקם קרן נאמנות עבור הנהנים/הזוכים.

על מנת לערוך צוואה חכמה יש להביא בחשבון היבטים רבים ומגוונים. הביטים מיסויים, משפטיים, ואישיים - התאמת הצוואה למשפחה הספציפית ולעסק הספציפי ומומלץ להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחומים אלו.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת