family-pic

נתונים סטטיסטיים מלמדים כי אחוז ניכר מהעסקים המשפחתיים אינם שורדים מעבר בין דורי. אחוז גבוה מהעסקים המשפחתיים אינם שורדים מעבר בין דורי אחד ואחוזים בודדים בלבד מהעסקים המשפחתיים מצליחים להעביר את הניהול והשליטה בעסק מדור שני לדור שלישי. הסיבות רבות ואף משתנות ממקום למקום בעולם וכן קשורות קשר ישיר לאופי המשפחה והחברה הספציפית.

החיבור שבין המישור המשפחתי לעסקי מעניק לאותן חברות משפחתיות את כוחן ויתרונן בשוק, מאידך, באותו אופן חיבור זה עלול להיות גם נקודת התורפה של אותה החברה. הדרך להעצים את החיבור המשפחתי והעסקי כך שישרת ויקדם את החברה המשפחתית היא על-ידי תכנון קפדני וניהול של הסיכונים אליהם חשופים העסקים המשפחתיים ומניעת סיכונים אלו.

הסיבות לסיכונים הן מגוונות. בין היתר ניתן לראות כי בעסקים משפחתיים רבים קיים קושי לקיים דיאלוג אמיתי בין השותפים ובני המשפחה. קושי זה נובע פעמים רבות ממשקעי עבר אותם נושאים בני המשפחה בליבם, סכסוכים מן העבר וכדומה.

סוגי הסיכונים בהם מדובר הינם:

  • סיכונים אסטרטגיים הנובעים מהתנהלות פנימית לקויה.
  • סיכונים פיננסיים חיצוניים הנובעים מתנודות שוק, משברים כלכליים וכדומה.
  • סיכונים תפעוליים הנובעים מניהול שגוי.
  • סיכונים משפטיים כגון אי התאמה לדרישות החוק, חשיפה לתביעות וכדומה.
  • סיכונים פנים משפחתיים – משברים בתוך המשפחה המאיימים על תפקוד העסק.

סיכונים עסקיים-כלכליים – מניעת סיכונים הנובעים מפרידת בני זוג שותפים בעסק וכן מניעת סיכונים הנובעים מפרידת בני זוג במצב בו אחד מבני הזוג שותף בעסק עם אדם אחר. מהן הזכויות של בן הזוג בעסק של בן זוגו (מניות, מוניטין,...).

פרישת שותף מהחברה – פרישת שותף מהחברה בדומה לפטירת שותף מצריכה היערכות והתייחסות מיוחדת לגבי משמעות הפרישה והשלכותיה, האם יש דור המשך לאותו השותף שנשאר בחברה וממשיך אותו, האם ישנם ומהם מנגנוני הפרישה השונים בחברה, מה קורה במקרים בהם לא מתבצעת רכישת המניות בעת הפרישה וכדומה. כל אלה דורשים פתרונות יצירתיים שמאפשרים את המשך חייה של החברה גם לאחר פרישת מי משותפיה.

סיכונים משפחתיים - סכסוכים בין אחים ("יורשי הניהול"); קשיים בהעברה בין דורית- קושי של הדור המייסד לפנות את הדרך לדור העתיד, נוצר מצב שהדור הצעיר דוחק החוצה את הדור המייסד.... ;

סיכונים הנובעים מהעברה בין דורית של ניהול העסק – פערי תפיסה ניהולית בין הדורות; מאבקים רגשיים בין הרצון לשמר את העסק כפי שהיה מול הצורך להתקדם ולשנות;

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת