family-pic

באופן טבעי חילופי דורות מביאים עימם שינויים תפיסתיים. "הדור הצעיר" שיורש (בחייהם או במותם) את הדור הקודם בעסק מביא איתו תפיסות עולם שונות, חדשנות ורצון לשנות ולהטביע חותם ייחודי וחדשני בעסק. חדשנות זו עשויה ליצור פערים בין רצונותיהם וחזונם של הדור הקודם לבין חזונם והשקפתם של הדור הצעיר על אופן ניהול העסק. על המשפחה למצוא פתרונות ודרכים יצירתיות על מנת לגשר על פערים אלה ולמנוע סכסוכים עתידיים שעלולים לצוץ במשפחה ובעסק המשפחתי.

יצירת וודאות וסדר על-ידי עריכת הסכמים הצופים את הסוגיות שעלולות לצוץ בעתיד ומכילים במסגרתו פתרונות לסוגיות הללו יכולים לחסוך מבני המשפחה וכן משותפים עסקיים שאינם בני משפחה סכסוכים עתידיים רבים וליצור יציבות ויעילות בניהול העסק.

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מצביעים על כך שחברות משפחתיות בעלות חזון פיננסי וניהולי ארוך טווח אשר מסדירות בצורה ברורה את מכלול האלמנטים המרכיבים חזון זה ופועלות בהתאם לתכנון עסקי-משפחתי כולל נוטות להתגבר בצורה טובה יותר על מצבים חיצוניים בעייתיים כגון משברים פיננסיים מקומיים או עולמיים, מצבים ביטחוניים קשים וכדומה, זאת ביחס לעסקים משפחתיים שבהם אין תכנון עסקי–משפחתי כולל אשר להם יכולת עמידה נמוכה יותר במצבי משבר ואף נטייה גבוהה יותר לסכסוכים פנימיים (משפחתיים ועסקיים).

בנוסף, לאותן חברות משפחתיות שהשכילו ליצור התאמה הסכמית בין הפן העסקי לפן המשפחתי של החברה ישנה יכולת גבוהה יותר להתבונן על התמונה המלאה של החברה ובכך ליעל ולקדם את עסקיה.

(נתונים לקוחים מתוך המאמר: Single Family Offices: Private Wealth Management in the Family Context / Amit. R, Liechtenstein. H, Prats. M.J, Pendlenton. L.
Wgfa.wharton.upenn.edu

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת
לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת