family-pic
pic philanthropy

הגדרה: מקור המילה פילנתרופיה הוא ביוונית עתיקה – אהבה האדם.
חברות רבות בארץ ובעולם משלבות במסגרת פעילותן גם פעילות פילנתרופית כחלק אינהרנטי מפועלן. חברות ותאגידים רואים בסיוע וקידום רעיונות ומטרות חברתיים כחלק ממטרותיהם ומהערכים העומדים בבסיס קיומן. יתרה מכך, פעילות פילנתרופית של חברות נתפסת כחלק מהאחריות התאגידית שלהן וישנה אף ציפייה ציבורית מחברות ותאגידים לקחת חלק בעשייה חברתית ופילנתרופית.
עסקים וחברות משפחתיות רבות מבקשות לשלב בפעילותן גם פעילות פילנתרופית.

קרנות הון פילנתרופיות: בישראל, טרם הוסדרה בחוק צורת ההתאגדות שתיועד לקרנות פילנתרופיות כפי שנהוג במדינות שונות בעולם. על-כן, קרנות פילנתרופיות יכולות להיות עמותות, ארגונים, תאגידים וכו'.

בטרם תקבע החברה כיצד תפנה את משאביה וכיצד תתרום את כספיה עליה לבחון היטב מהן המטרות שברצונה לקדם, מיהם הארגונים שיקדמו בצורה הטובה ביותר את המטרות ואת סדר היום החברתי אותו מבקשת החברה לקדם.

פילנתרופיה כהזדמנות עסקית: פילנתרופיה יכולה לזמן עבור חברות גם הזדמנויות עסקיות שונות. הדרך לנתב פעילות פילנתרופית להזדמנות עסקית היא על-ידי שילוב הפעילות הפילנתרופית בפעילות השוטפת של החברה, כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהשגרה העסקית של החברה. בנוסף, על מנת להצליח בפן הפילנתרופי יש צורך להתמקצע בכך, הפילנתרופיה הינה תחום הדורש מיומנות ומומחיות ולכן חשוב להיוועץ באיש מקצוע אשר יארגן וינהל את הפן הפילנתרופי של החברה.

לייעוץ והכוונה ניתן ליצור קשר עם המשרד
שם

אנא הזינו שם
דוא"ל

אנא הזינו כתובת מייל חוקית
טלפון

אנא הזינו מספר טלפון מלא כולל קידומת